אביבה דוידוביץ

אביבה דוידוביץ

מנהלת תחום ניהול פרויקטים בחטיבת מחקר ופיתוח

אמדוקס

הרצאות מפי אביבה דוידוביץ:

דוברים נוספים באירוע ביקור מקצועי בחברת אמדוקס עולם ניהול הפרויקטים

Open Accessibilty Menu